Disclaimer

Stichting Museum Canadian Allied Forces 1940-1945 hierna te noemen ‘het museum’.

Gebruik van deze website, te weten www.canadianalliedforces.com, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het museum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker met de voorwaarden en beperkingen instemt.

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Het museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de website. Het museum garandeert niet dat de website vrij zal zijn van virussen, noch dat de website ten allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

Het opnemen van links naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan. Links naar andere websites vanaf deze website, zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Het museum is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites. Het museum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot beschikbaarheid en inhoud van dergelijke sites.

Op afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het museum als auteursrechthebbende van het fotomateriaal. Gebruik voor commerciƫle doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciƫle doeleinden, dient u contact op te nemen met de Stichting Museum Canadian Allied Forces 1940-1945.

Het museum verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Stichting Museum Canadian Allied Forces 1940-1945, Ulgersmaweg 51, 9731 BL Groningen, 050-5494197 of 06-51370717 of via email.